Van harte welkom bij Vogelvereniging Westland.

Over ons

De Vogelvereniging Westland is een vereniging die het gebied van het gehele Westland omvat.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij en het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door onderstaande activiteiten te organiseren:

  • het houden van clubavonden;
  • het organiseren van lezingen, dia en/of filmavonden, excursies en tentoonstellingen
  • het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.

Meer informatie ->

Wat wij doen

Een vogelvereniging heeft als doel de leden bij te staan bij de kweek en verzorging van vogels. Middels clubavonden van de vereniging en vogeltentoonstellingen wordt veel kennis overgedragen.

De vereniging is aangesloten bij de NBvV die alle belangen van de vogelhouders behartigt. Een aantal belangrijke taken van de NBvV zijn:

  • Informatie verstrekking m.b.t. wettelijke bepalingen.
  • Het verstrekken van ringen.
  • Het jaarlijks organiseren van de Bondsshow. Grote tentoonstelling.

Meer informatie ->

Informatie

Als je eenmaal vogels hebt, dan wil je misschien ook andere vogels gaan houden, of wil je meer leren over je vogels. Als er thuis genoeg ruimte is kun je zelfs een volière bouwen. Een vogelvereniging geeft al deze informatie.

Natuurlijk is het ook veel gezelliger als je in verenigingsverband met leeftijdsgenoten en ervaren volwassenen kunt praten over jouw hobby. Als lid van een vogelvereniging mag je ook deelnemen aan tentoonstellingen en andere activiteiten zoals:

  • het bijwonen van lezingen over vogels en alles wat daarmee te maken heeft
  • deelname aan een feestavond

Meer informatie ->

Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site.

Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.

Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.

Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van Vogelvereniging Westland.

Mede gelet op het informatieve-  en gebruiksvriendelijke karakter van onze site, heeft het er toe geleid dat Vogelvereniging Westland een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site up to date te houden en zo de bezoeker(ster) van de juiste informatie te voorzien die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels.

ONZE SPONSOREN

 
©   Vogelvereniging Westland | YourCon Webdesign