• Inschrijfformulier lidmaatschap

    Vogelvereniging Westland

Aanmeldingsformulier Vogelvereniging Westland

Onderstaande in zijn geheel invullen en opsturen.

Hierbij verleen ik: (zie boven staand), tot wederopzegging een machtiging aan de Vogelvereniging Westland om eenmaal per jaar in de maand januari het door de jaarvergadering vastgestelde contributiebedrag af te mogen schrijven van mijn rekening. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

Begin januari van ieder jaar.
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de regels van het machtigen.

Uw aanmelding wordt via onderstaand formulier verstuurd naar de secretaris en ledenadministratie Jos van der Knaap.
josvanderknaap@caiway.net

Met het versturen van het contactformulier geeft u toestemming om de gegevens die zijn ingevuld, op te slaan en te gebruiken om contact met u op te nemen. Lees hier ons Privacybeleid.

©   Vogelvereniging Westland | YourCon Webdesign