• Over ons

    De Vogelvereniging Westland is een vereniging die het gebied van het gehele Westland omvat.

VOGELVERENIGING WESTLAND

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij, het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit te bereiken door onderstaande activiteiten te organiseren:

  • het houden van clubavonden;
  • het organiseren van lezingen, dia en/of filmavonden, excursies en tentoonstellingen
  • het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.

Lid zijn van onze vereniging heeft tot doel om met anderen de vogelsport te beleven, te ervaren en te ondergaan.

Lid kunnen worden, zij die zich willen toeleggen op de vogelliefhebberij. Personen tot 18 jaar worden beschouwd als jeugdleden.

Voor de leden worden de volgende activiteiten georganiseerd:

Iedere 3e donderdag van de maand met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus houden wij onze clubavonden.

In week 47 in november houden wij in “De Haven” in Monster onze onderlinge tentoonstelling met daaraan gekoppeld een wedstrijd, waarop ieder lid zijn of haar gekweekte vogels aan het publiek kan tentoonstellen. Met deze wedstrijd zijn ook leuke prijzen te verdienen.

Tevens ontvangen de leden:

  • 12 x per jaar het rijk geïllustreerde bondsblad “ONZE VOGELS” met veel informatie over de vogelhouderij en veel kweektips aangaande onze hobby.
  • 8 x per jaar onze digitale nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden over onze hobby en informatie over te houden tentoonstellingen in de regio.
  • 2x per jaar een boekje met het programma van het betreffende jaar met alle algemene informatie.
  • vogelvereniging-westland-hp-kweekverslagen

Het lidmaatschap geeft tevens recht op het deelnemen aan de jaarlijkse districtstentoonstelling van Zuid-Holland in de maand december en de landelijke tentoonstelling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in de maand januari.

De Nederlandse Bond van Vogelvrienden geeft ook via onze vereniging de ringen uit ten behoeve van de registratie van de vogels.

Deze ringen zijn voorzien van jaartallen, kweeknummer en volgnummers.

Wij prijzen ons gelukkig een goed lopende en gezellige vereniging te zijn, die een goede sfeer en kameraadschap hoog in het vaandel heeft staan.

Verdere informatie is te verkrijgen bij de secretaris onder tel. nr. 0174 540420.

Contributie

De contributie bedraagt €.41- per jaar. Jeugdleden van 6 jaar tot 18 jaar betalen €. 20,50 per jaar. Gastleden €. 24,50 per jaar.

Dit is inclusief, de bondscontributie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waarvan wij een afdeling zijn.

Bird04

Ere leden en leden van verdiensten

Ereleden:
J. Baljeu
A.A. van Haasteren
A.A.M. Zuiderwijk
J. v.d. Knaap
G. Storm
K. v.d. salm

Leden van verdienste:
J.J. Baljeu
H.J. Berendse
A. v.d. Hout
A. Kester
J. Neerscholten
J. v. Soest

Website:
Beheer H.J. Berendse Stuur een email naar henwoutber@caiway.net
Inhoud Bestuur VVW
Leden VVW
Leden Website (gratis)

Privacybeleid

Notitie: Laatst gewijzigd: 11-05-2019

©   Vogelvereniging Westland | YourCon Webdesign