• Clubactiviteiten

    Vogelvereniging Westland

Aankomende clubactiviteiten

Verslagen van afgelopen clubactiviteiten

Varen met de Vogelvereniging

Varen met de VogelverenigingRond 13.00 uur verzamelen bij Leen Rodenburg stond er in de uitnodiging. Ruim 40 mensen waren op het verzoek ingegaan. Het weer viel niet tegen. Feitelijk prima weer. Door de wegomlegging is het aanmerkelijk rustiger geworden langs het voormalige bedrijf van de familie Rodenburg. Jos is zijn presentielijst aan het bijwerken en Jan loopt zenuwachtig heen en weer, begroet de mensen. Vandaag vaart niet vader Jan van de Bos maar zoon Johan. Jan heeft andere zaken te doen! Nieuwsgierig nemen de aanwezigen ken-nis van het bedrijf van de familie Rodenburg. Het bedrijf straalt rust uit. De druiven groeien weer, de geur van de druivenbomen is onmiskenbaar aanwezig. Zowel voor als achterin het bedrijf heeft Leen zijn vogels. Natuurlijk kijken de vogelliefhebbers naar de aan-wezige vogels en haar jongen. De boot ligt achterin het bedrijf en we stappen met zijn allen in. We varen naar de imkerij. Onderweg vertelt Johan het één en ander. Je kijkt je ogen uit, prachtige woningen passeren we en een belangrijk herkenningspunt is de ranch van Jan Olsthoorn. Aan de andere kant van de ranch zie je een hele nieuwe woonwijk zich ontwikkelen. Naar verwachting wordt dit hele gebied de komende jaren volgebouwd. Of het zo moet zijn passeren we een stelletje bonte spechten. Ik heb ze hier nog nooit gezien en juist vandaag vliegen ze langs het water van de Poelkade. Johan parkeert de boot achter de imkerij. We kunnen heerlijk buiten zit-ten en bestellen een kopje koffie of thee met een heerlijk stukje honingtaart. De eigenaar van de imkerij vertelt ons alles over het hou-den van bijen, de verzorging, de kweek en al niet meer. Hij vertelt over de verschillende soorten bijen en hun rol in de kast. Vervol-gens kunnen we in de winkel allerlei soorten honing proeven. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier te koop. Ook wij nemen een heerlijk potje honing mee voor in de thee. Lekker hoor. We lopen nog even door de tuin en bewonderen de bijenstal. Prachtig dat de bijen met stuifmeel (voedsel voor het broed) aan de poten de kast opzoeken. Wat is de natuur toch prachtig als je het wilt zien. Bijen spelen een cruciale rol als bestuivers van groenten en fruit.
Bijen in een volk hebben verschillende functies. Als imker moet je weten hoe het volk in de bijenkast samenwerkt. Je hebt de koningin. Haar enige taken zijn paren en bevruchte eitjes leggen. Ze leeft ongeveer 4 jaar. Ze kan tot wel 2000 eitjes per dag leggen. De werksters hebben een interne rol. Ze maakt schoon, voeden het broed en vervolgens krijgt ze een rol als wachtbij. De werkbij is de hardst werkende bij van het volk. Zij vliegt af en aan om honing te verzamelen. Dan heb je de Dar. De dar is een grote, stevig gebouwde bij met een rond achterlijf. Een dar heeft geen angel en leeft om met de koningin te paren.
Bijen sterven als ze hebben gestoken. De kleur van de honing is afhankelijk van de plantenbron en kan variëren van heel licht tot heel donker.
In de winkel tref je allerlei producten die afkomstig zijn van de bijen. Zo heb je de goudkleurige stuifmeelbrokjes. Mensen gebrui-ken stuifmeel als voedingssupplement. Propoliscapsules schijnen goed voor de gezondheid te zijn. Van bijenwas kun je kaarsen maken maar ook schoonheidsproducten en handcrèmes. Bijenpro-ducten worden gebruikt in bier. Sommige honingen hebben een geneeskrachtige werking en worden wereldwijd in de reguliere gezondheidszorg gebruikt. Propolis is een harsachtige substantie die bijen verzamelen bij bomen en andere plantaardige bronnen. Het is een van de vroegst bekende door mensen gebruikte medi-cijn. Interessant genoeg om je er nog eens nader in te verdiepen.

Aangekomen bij het bedrijf van de Familie Rodenburg werd in de kas de BBQ aangezet. Diverse leden hadden voorbereidin-gen getroffen. De drank stond koel. De ruimte zag er verzorgd uit en de leden waren enthousiast aan het vertellen over de boottocht, de imkerij en de heerlijkheden die hen te wachten stonden. De salades en het vlees vonden gretig aftrek en onder genot van de drank ging alles schoonop. Zo hoort het ook. Heb je dit leuke uitje gemist. Jammer! Maar wie weet volgend jaar. Heb je interesse om iets te organiseren of om je steentje bij te dragen laat het aan het bestuur weten.
Namens de leden bedankt Jan de familie Ro-denburg voor de gastvrijheid. Koos geeft me-vrouw Rodenburg een prachtig boeket bloemen.

Prijsuitreiking en Nieuwjaarsreceptie

Prijsuitreiking en NieuwjaarsreceptieDe avond werd zoals gebruikelijk door de voorzitter geopend. Hij wenste alle aanwezigen een voor-spoedig en vooral gezond 2020 toe. Dirk Koppenol werd al direct naar voren gehaald. Dirk had nog een nieuwsjaarfeest bij zijn vrien-den. Als algeheel TT-winnaar 2019 kwam hij toch even langs om zijn oorkonde op te halen. Jan feliciteerde Dirk nogmaals met dit belangrijke gegeven.
Zoals gebruikelijk is het vervol-gens tijd om het jeu de boulles spel op te pakken. Jan Kouwen-hoven deed de kaarten verdelen en gaf aan dat hij de spelregels niet meer behoefde uit te leggen.
Vervolgens werd er kennisge-maakt met de spelpartners en was het zaak om zo snel mogelijk de 13 punten bij elkaar te harken.
Het harken werd niet door iedereen goed begrepen:
Van de 51 aanwezigen mensen deed meer dan helft mee aan het jeu de boules. Leuke manier om ook eens met anderen in contact te komen.

Vervolg feestavond
Sommige mensen konden er geen genoeg van krijgen. Nadat de spelers de handjes hadden gewassen en uitkeken naar het buffet stond Fred nog altijd te oefenen om de bal in buurt van de but te krijgen. Voordat we aan het heerlijke buffet konden werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de show. Jan reikte de prijzen uit aan de aanwezige prijs-winnaars.
Eerst mochten de winnaars op de plek waar ze zaten blijven zitten, maar al gauw liet hij de winnaars naar voren komen.

©   Vogelvereniging Westland | YourCon Webdesign