• Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Vogelvereniging Westland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Vogelvereniging Westland op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzingen

Een aantal links (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Vogelvereniging Westland worden beheerd en waarover Vogelvereniging Westland geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Vogelvereniging Westland dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

©   Vogelvereniging Westland | YourCon Webdesign